Styret

Styret

Elverum Håndball gjennomførte årsmøte i Terningen Arena 11/3-2019. Yngres som del av klubben stod for mye av fremgangen som klubben har.

Les mer om det her  https://www.ehh.no/gronne-tall-i-2018-arsmotet-vel-gjennomfort/

 

Det nærmer seg årsmøte i Elverum Håndball og vi trenger kandidater til styret i Yngres. Har du lyst, eller kjenner du noen som har lyst til å bli med i en organisasjon som skal utvikle seg videre som organisasjon?

Yngres har dyktig administrasjon, god økonomi, sportslige gleder med ivrige barn og unge og et stort foreldreengasjement.

Det skal velges ny styreleder eller nestleder i Yngres som og sitter som i styret i hovedlaget. I Yngres styret skal vi ha nye kandidater i flere av våre utvalg som sportslig, materiell og arrangement. Du kan gjerne være forelder, foresatt, besteforelder og har lyst til å gjøre noe for våre barn og unge. Håndballkompetanse er ingen forutsetning i styret, her trenger vi de som har lyst til å være med og som gjerne har kompetanse som er annerledes en det våre gode trenere og lagledere har.

Ta kontakt med valgkomiteen v/Bente Haugen eller styret v/Frank Stølan eller Line Kathrine Lund hvis du ønsker å være kandidat eller kjenner noen som vi bør spørre.

Saturday, 08 September 2018 06:53

Bringserie 2018-19

Bringserie 2018-19 starter i helga.

Jenter 16 reiser til Volda for å kvalifisere seg, men gutter 16 har hjemmearrangement i Elverumshallen. Trener og tidligere Champions League spiller Lars Nordberg håper så mange som mulig møter for å heie de frem.

Gutta spiller lørdag 8 sep kl 12 og kl 18. Søndag 9 sep spiller de kl 11.30.

Les intervjuet på Elverum Håndball Herrer sin side.

 

Sunday, 02 September 2018 08:43

Velkommen til ny sesong

Hei - og velkommen til ny sesong!

Nå har flere av de eldste lagene startet opp trening, kamp og turneringer og de yngre kommer gradvis etter. Ta kontakt med deres oppmenn/trenere for å få vite mer. For årets 6 åringer blir oppstart i uke 42.

Treningstider for september er nå lagt ut. Elvishallene er stengt ut september, noe som medfører lite tid for noen av lagene våre. Vi har fått beskjed om at alle haller er åpne etter høstferien, og vi sender ut tidene på selve sesongen snart. Det blir bedre altså:)

Det er oppstartsmøte 10 september kl 1900-2100 på Terningen Arena. Her skal alle oppmenn og trenere fra det enkelte team møte. Dette er sammen med avslutningen sesongens viktigste møte! Vi kjører en liten del felles, før lagledere har eget møte, de eldste( 12 og opp) eget møte, samt de yngste. Her kommer det mer info om sesongen, turneringer, sportslig plan, utstyrsrom, administrative saker mm.

Det blir håndballskoler i høstferien; for de minste( 1-4 klasse) onsdag 10 oktober til fredag 12 oktober, for de største( 5-9 klasse) fredag 12 oktober til søndag 14 oktober

Jonny og Knut Egil er å treffe ( nesten) hver dag på kontoret - kom innom, ring eller send melding for avtale. Knut Egil deltar også på foreldremøter og teammøter ved behov

Jonny & Knut Egil

Sunday, 08 April 2018 18:21

Delta i EHY frivillig?

VI TRENGER FLERE FRIVILLIGE!

Nytt styre i Elverum Håndball (EH) ble valgt på årsmøte 20/3-2018 og nytt gruppestyre i EHY ble konstituert 7/4-2018.

Gruppestyret består av leder Frank Stølan og nestleder Line Kathrine Lund og har tre avdelinger:

Sportslig avdeling. Gruppestyremedlem og leder Bjørn Eide, sportslig administrator Knut Egil Ervik, og avdelingsmedlemmer Thomas Johansen. Kristian Wessel Finstad, Bente Rudquist, Trude Øien + ansatte trenere.

Lagsavdelingen som håndterer materiell og arrangement. Gruppestyremedlemmer Turid Berge og Ingvild Bøkestad.

Kioskavdelingen. Administreres og organiseres av Jonny Børresen. Har med flere frivillige som støtter organiseringen kiosk ved herrekamper, yngreskamper og andre arrangement.

 

Selv om det er stor kontinuitet blir vi få på mange oppgaver. Vi trenger derfor flere som kan hjelpe oss med arbeidet vårt i gruppene nevnt over. Arbeidsoppgavene er mange og vi finner helt sikkert noe du kan være med på. Du kan være forelder, besteforelder, foresatt, onkel, tante eller bare interessert i å være med i å drive barne- og ungdomshåndballen. Ta kontakt med noen oss ved interesse for å bidra. laughing

Friday, 05 January 2018 15:42

Økonomi

Elverum Håndball har overordnet felles organisasjonsnummer og felles økonomi. Yngres avdeling har eget budsjett og regnskap som del av dette. Administrasjonsleder i samarbeid med regnskapsfører følger opp arbeidet med dette. EHY sine største inntekter kommer fra kiosksalg, treningsavgifter, sponsormidler, grasrotmidler, bilettintekter og Elverum Yngres Cup. De største utgiftene er halleie, drakter og materiell, startkontingenter, lønn og dommerhonorar.

Fra 2017 ble det innført et system der lagskonto som det enkelte lag/årgang ønsker å disponere, opprettes via administrasjonen. Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sine kontoer og det er ikke lov å sette penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige lagskontoer. Lagskontoer er i første omgang opprettet for lag fra J/G12, men de yngre lagene vil gradvis komme etter. Det er oppmenn i lagene som får opplæring og følger opp lagskonto i samarbeid med administrasjonen.

Deler av dugnader som gjøres kan øremerkes enkeltspillere hvis lagene bestemmer dette. Disse beløpene, og bruk av disse midlene, holder den enkelte oppmann/økonomiansvarlig oversikt på i eget system (Excel). Dersom en spiller slutter, tilfaller evt. «restbeløp» på øremerket del av kontoen laget som helhet Penger som er spart inn til et lag, «tilhører» Elverum Håndball – men disponeres av det enkelte lag inntil laget når Rekrutt (G18) eller Damer (J18). Dersom det er penger igjen på en lagskonto på dette tidspunktet, overføres beløpet til hhv. Rekrutt eller Damer.  

Friday, 05 January 2018 15:38

Dugnader, basar og salg

Basar 

Lagene gis tillatelse etter lotteribestemmelsene https://lottstift.no/nb/lotteri-og-bingo/ulike-typer-lotteri/basar/. Inntektene skal gå til lagets hovedkasse og ikke den enkelte spiller. Klubbens merke kan benyttes, men det skal merkes hvilket lag som inntektene går til. 

Dugnader 

Lagene kan utføre dugnader til inntekt for laget. Det tillates å ha typiske fellesdugnader der hele laget deltar og inntekt går til lagets hovedkasse og mer individuelle dugnader der inntekten øremerkes spilleren som gjennomfører dugnaden. Det er viktig å legge opp dugnader "lystbetont" og huske at det ikke er tillatt å pålegge noen dugnad. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/dugnad/

Salg av effekter 

Klubben legger ikke opp til felles salg organisert av klubben. Lagene tillates å gjennomføre ulike salg av artikler som toalettpapir, julekort osv. Klubbens logo kan ikke benyttes på det som selges uten spesifikk avtale, men plakater ifm salget er tillatt.

Friday, 05 January 2018 15:34

Materiell og utstyr

Spilledrakter

Klubben holder spilledrakter (trøye og shorts) til alle spillere. Draktene trykkes med klubbens offisielle sponsorer. 13, 14 og 16 års lagene får bortedrakter. Drakter arves fra sesong til sesong, siste store utskiftning var sesongen 2016-17 og planlegges ikke på nytt før om 2-3 sesonger. 16 års lagene som får nye drakter hver sesong pga slitasje. 

Det er store kostnader og veldig mye arbeid på arbeidet rundt drakter for klubben. Det er svært viktig at oppmenn følger klubbens retningslinjer rundt inn- og utlevering, trykk osv. 

Hvis drakter mistes må spilleren være forberedt på å erstatte draktens verdi.

 

Treningsdresser 

Klubben har avtale med Umbro og Hagen sport om treningsdresser som hver enkelt spiller kan kjøpe selv. Disse skal trykkes av Hagen med klubbmerke, Sparebank1 Østlandet og Byggmaker Skattum. 

Lag fra 13 år gis tillatelse til å selge egen reklame iht føringer for sponsing. Denne trykkingen gjennomføres og betales av det enkelte lag. 

Lagledere får treningsdress fra klubben til 3 lagledere for inntil 18 spillere. Over det gis det dress med 1 pr. 8 spillere. Lagledere skal ikke trykke egen eller lagsreklame på sine dresser. 

Det henstilles til at lag inngår felles kjøp av treningsdresser ved starten av sesongen. Be Hagen Sport sende faktura for hele kjøpet pr. lag til Elverum Håndball Yngres – merket med lag og oppmann. Oppmenn må holde oversikt på hvem som bestiller, størrelse og følge opp at den enkelte betaler inn til lagskonto. Pris vil bli forhandlet sentralt fra klubben ved sesongstart. 

NB! Trenere og oppmenn som skal ha treningsdresser fra klubben skal ikke bestille sammen med laget, men hente egen rekvisisjon fra Jonny og ta med til Hagen Sport. 

Friday, 05 January 2018 15:33

Sponsing

Som hovedregel er det klubben som selger all sponsing på utsyr og i haller som brukes i forbindelse med håndballaktivitet. Lag fra 13 år gis tillatelse til å hente inn private lags-sponsorer til treningsdresser som er kjøpt av spillerne. De private sponsorene kan ikke være i konkurranse med klubbens hovedsponsorer som er på spillerdrakten. Ved tvil skal styret kontaktes og gi tillatelse. 

Fakturering av sponsorer gjøres normalt av EHY administrasjon når sponsoravtale er signert og overlevert. Hvis det er sponsorer som lag har solgt til egen treningsdress så husk at det må være avklart om hva som er netto sponsebeløp og hva som merverdiavgift (25%). Når sponsor har betalt fakturaen vil mva trekkes ut av bruttobeløpet i bank og regnskap. 

Ved hjemme arrangement i Bring kan laget selv selge plass til sponsorer til hallen, program osv. 

Friday, 05 January 2018 15:24

Sosiale medier

Bruk av infokanaler og sosiale medier er viktig, men må følge nedsatte retningslinjer i klubben. Lagene kan benytte facebook, instagram, whatsapp i tilegg til egne lagsider på www.ehy.no. Sidene og innholdet skal betraktes som en del av klubbens informasjon, være iht klubbens verdier, skal ikke oppfattes som støtende og skal være iht idrettsforbundets retningslinjer: 

www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-bilder-og-film-av-barn 

Bruk av bilder 

Bilder av identifiserbare personer skal ikke publiseres uten aktivt samtykke fra de involverte personene. Dette vil si at hver person som er avbildet må individuelt takke ja, enten muntlig eller skriftlig, til at ett eller flere bilder blir publisert på internett. For barn under 15 år skal også en foresatt gi samtykke. Spesielt når man bruker bilder av mindreårige er det viktig at man velger bilder som framstiller barna på en positiv måte. Vær forsiktig med bruk av bilder der barn har lite klær (f.eks. badeklær), og publiser aldri bilder med høy oppløsning. Prøv å unngå bruk av nærbilder, ta heller bilder på avstand. Situasjonsbilder eller oversiktsbilder, der aktiviteten heller enn personene er motivet og hvor ingen av personene er identifiserbare, kan publiseres uten tillatelse fra personene på bildet. 

Bilder som faller utenfor retningslinjene 

Dersom du oppdager bilder som noen har publisert på sider som knyttes til vår aktivitet og som faller utenfor retningslinjene våre, oppfordres du til snarest å melde dette til vår administrasjonsleder eller styreleder. 

Bruk av sosiale medier 

EHYs bruk av sosiale medier skal ikke bidra til et press for at barn og unge skal bli medlemmer av sosiale nettverk. Husk at alle sosiale nettverk har en aldersgrense som skal respekteres. 

Utover EHYs offisielle Facebook side er det opptil hvert lag å opprette lukkede grupper på Facebook. Hvis dette gjøres, oppfordrer vi til at treningsgruppen bruker nettsiden til treningsgruppen som hovedsystem for fast informasjon. 

Nettvettregler 

Bilder og tekst skal ikke inneholde elementer av ironi, mobbing, usaklig negative kommentarer eller av annen nedsettende karakter av personer, lag, dommere osv. 

Respekter alltid opphavsrettigheter (man kan ikke fritt publisere bilder man finner gjennom f.eks. Google søk) 

Inaktive Facebook grupper o.l. skal legges ned 

Husk å være en god ambassadør for EHY på nett 

 

© Elverum Håndball Yngres.