Elverum Håndball har overordnet felles organisasjonsnummer og felles økonomi. Yngres avdeling har eget budsjett og regnskap som del av dette. Administrasjonsleder i samarbeid med regnskapsfører følger opp arbeidet med dette. EHY sine største inntekter kommer fra kiosksalg, treningsavgifter, sponsormidler, grasrotmidler, bilettintekter og Elverum Yngres Cup. De største utgiftene er halleie, drakter og materiell, startkontingenter, lønn og dommerhonorar.

Fra 2017 ble det innført et system der lagskonto som det enkelte lag/årgang ønsker å disponere, opprettes via administrasjonen. Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sine kontoer og det er ikke lov å sette penger som tilhører klubbens medlemmer inn på personlige lagskontoer. Lagskontoer er i første omgang opprettet for lag fra J/G12, men de yngre lagene vil gradvis komme etter. Det er oppmenn i lagene som får opplæring og følger opp lagskonto i samarbeid med administrasjonen.

Deler av dugnader som gjøres kan øremerkes enkeltspillere hvis lagene bestemmer dette. Disse beløpene, og bruk av disse midlene, holder den enkelte oppmann/økonomiansvarlig oversikt på i eget system (Excel). Dersom en spiller slutter, tilfaller evt. «restbeløp» på øremerket del av kontoen laget som helhet Penger som er spart inn til et lag, «tilhører» Elverum Håndball – men disponeres av det enkelte lag inntil laget når Rekrutt (G18) eller Damer (J18). Dersom det er penger igjen på en lagskonto på dette tidspunktet, overføres beløpet til hhv. Rekrutt eller Damer.  

© Elverum Håndball Yngres.