Skader og forebygging av skader

Skader og forebygging av skader (4)

Under denne fanen vil dere finne aktuelle sider med informasjon om skadeforebygging og skadevurdering og behandling.

Det er svært viktig å prioritere skadeforebyggende trening og basistrening, og også motivere utøverne til å gjøre dette utenom fellestreninger. Mye skadeforebyggende trening kan gjøres enkelt hjemme og også utendørs.

Ta kontakt med sportslig utvalg eller styret ved spørsmål og får å få veiledning eller for å komme i kontakt med ressurser som kan veilede i dette.

For hodeskader gjelder det alltid at : «Er du i tvil? -  ta en hvil!»

Ved tvil om det er hjernerystelse bør en behandle det som hjernerystelse. Ved bekymring for mer alvorlige hodeskader skal man kontakte lege/legevakt/113.

Hjernerystelser forårsakes typisk av direkte salg mot hodet, ansiktet, nakken, eller mot et annet sted av kroppen hvor kraften fra slaget forplanter seg til hodet.

Hjernerystelse resulterer typisk i raskt innsettende endringer i hjernens funksjon slik som bevissthet og orienteringsevne.

Hjernerystelse og bevissthetstap:

Bevissthetstap < 1 min:

  • Liten/ingen sammenheng med andre symptomer
  • Liten/ingen sammenheng med varighet av plagene

Bevissthetstap > 1min

  • Sterkt assosiert med mer alvorlige skader
  • Mindre assosiert med varighet av plagene

Idretten har i fellesskap kommet fram til prinsipper for vurdering av hodeskader.

Til grunn for vurdering av hodeskader ligger følgende metoder:

                SCAT3 nå erstattet av CRT5 og child SCAT3

http://skadefri.no/globalassets/documents/scat5/concussion-recognition-tool-5_nor.pdf

 

Ved hodeskade skal en vurdere utøveren der utøveren er. Bevisstløse flyttes først etter at nakken er sikret med stiv nakkekrage. For bevisste utøvere gjør en den initiale vurderingen der utøveren er før en kan flytte utøver til sidelinjen for videre ivaretakelse.

For bevisste utøvere er Maddocks spørsmål nyttige. Disse finner i SCAT og CRT5.

Maddocks spørsmål:

                1 – Hvilken bane er vi på?

                2 – Hvilket lag spiller vi mot i dag?

3 – Hvilken omgang er det?

                4 – Hvor lang ut i omgangen er vi kommet?

                5 – Hvilket lag scoret det siste målet?

                6 – Hvilket lag spilte vi mot sist?

                7 – Vant vi forrige kamp?

Etter hjernerystelse blir 80-90% bra i løpet av 7-10 dager. Det er viktig å få kjennskap til om utøveren har hatt hjernerystelser tidligere også, da dette kompliserer forløpet. Søk råd hos fastlege/sykehuslege.

Retur til trening kan vurderes etter følgende prinsipper:

                1 - Når symptomene er borte begynner en med lette aerobe øvelser

                2 - Teknisk idrettsrelatert trening

                3 – Vanlig trening uten fysisk kontakt

                4 – Full trening

                5  - full aktivitet

                Hvert trinn tar ett døgn. Hvis symptomene kommer tilbake går en tilbake til forrige trinn. Forutsetningen for å ta neste trinn er å klare forrige trinn tuen at symptomer kommer tilbake.

 

Prinsippet for teiping av enkle idrettskader er at en skal stabilisere slik at bevegelser i fingrene eller leddet ikke vil forverre skaden ytterligere. Teip oppleves ofte å gi trygghet for at leddet ikke skal komme i ytterstilling igjen.

Be om veiledning

http://www.skadefri.no/kroppsdeler/skadefri-ankel/taping-ankel/#

 

 

http://skadefri.no/idretter/handball/forstehjelp-for-handballskader/

Dette er en introduksjon hvor en finner de gjeldende rådene for initial skadehåndtering.

På nettsidene www.skadefri.no finnes en meny hvor en kan velge idretter eller skader og også fellestemaer. Et eksempel på dette er denne http://skadefri.no/felles/10-prosent-regelen/ 

 

Når det gjelder slitne utøvere kan en lese godt om det temaet her:

http://skadefri.no/felles/den-ikke-fungerende-utoveren/?p=27

 

Anbefaling om hva en skal ha med seg på kamp:

  Plaster, isposer, idrettsteip, saks, evt kompresjonsteip, evt kompresser/neseplugger til bruk ved neseblødning.

  Hvis en skal ha med medisiner, må en sikre seg at foreldre aksepterer at barna deres fkan få medisiner uten at de forespørres inntil barna er gamle nok til å ta stilling til dette selv.

 

Blant annet anbefales et strukturert oppvarmingsprogram. Strukturert oppvarming som følger programmet på skadefri.no håndball reduserer risikoen for kne- og ankelskader med om lag 50%. På internettsidene til skadefri.no finnes det tilsvarende øvelser for flere idretter. Disse sidene er laget som et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og senter for idrettsskadeforskning.

IOC har appen «Get set» som også har øvelser for idrettsgrener som tar del i olympiske leker.

http://skadefri.no/idretter/handball/Handball/ dette er en god nettside. Det finnes en tilsvarende app kan lastes ned. Denne heter skadefri. Skadefri finnes også på sosiale medier og kan følges der for inspirasjon.

http://www.skuddskolen.no/ har mange gode øvelser for å trene opp basisferdigheter for bedre skudd og skuddtrening.

http://www.målvaktskolen.no/ har tilsvarende øvelser for målvakter

© Elverum Håndball Yngres.