Klubben følger reglene i håndballforbundet. Oppdaterte bestemmelser som vi følger om dette finnes på forbundets hjemmeside:
 
 
Det er sportslig leder / sportslig avdeling som skal godkjenne overganger inn/ut av klubben.

© Elverum Håndball Yngres.