Tuesday, 28 November 2017 21:59

Politiattest

Written by
Rate this item
(0 votes)

Politiattester kreves av alle ansatte og frivillige (f.o.m. fylte 15 år) som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes personer under 18 år.

Ytterligere informasjon finnes på idrettsforbundet sine sider: Politiattest informasjon

Ansvarlig for oppfølging i EHY er administrasjonsleder Jonny Børresen. Klubben fører oversikt over hvem som har levert attest. Ved behov for innhenting av attest vil klubben gi den enkelte melding, normalt ved sesongstart. Rutiner er da som følger:

1: Bekreftelse på behov for attest innhenting fås fra administrasjonen. Bekreftelse

2: Søknaden fylles ut elektronisk av den som skal fremvise. Søknad politiattest 

Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk, og må sende søknaden per post, enten på bokmål eller nynorsk. Søknaden sendes til: Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø

3: Godkjent attest fremvises til administrasjonsleder som registrer at den er godkjent og fremvist.

Read 4462 times Last modified on Sunday, 02 September 2018 08:15
© Elverum Håndball Yngres.