Treningsavgift sesongen 2018-19.

Klubben har besluttet å holde avgiften på det samme som forrige sesong:-)

Beløpene under er for hele sesong. Dette beløpet deles opp i to fakturaer. En etter oppstart på høsten og den andre tidlig på vinteren. På vinterens faktura vil også medlemsavgiften faktureres. Medlemsavgiften utgjør 150,- for 2018, avgiften for 2019 fastsettes på årsmøte i Elverum Håndball i mars. Dette gjelder spillere, trenere, oppmenn og styre i Yngres.

J/G 6: 370,- 6 års lagene faktureres ikke før på vinteren slik at dere kan teste håndball gratis på høsten.

J/G 7: 840,-

J7G 8: 1.160,-

J/G 9: 1.260 ,-

J/G 10: 1.360,-

J/G 11: 1.980,-

J/G 12: 2.720,-

J/G 13/14: 3.500,-

J/G 15/16: 3.960,-

Flyers: 1.500,- (Ingen tilbud sesongen 2018-19)

Treningsavgifter sendes ut med underlag fra medlemsnett som oppmenn holder oppdatert.
Klubben gir fri treningsavgift til oppmenn/trenere/styre etter følgende fordeling: 0-9 spillere=2 gratis, 10-15 spillere=3 gratis, 16-20 spillere=4 gratis, 20-29 spillere=5 gratis, 30-39 spillere=6 gratis. Ved spesielle behov kan dette fravikes etter godkjenning i styret. Oppmenn gir administrasjonsleder beskjed om hvem som ikke skal ha avgift.

Hvis noen har problemer med å betale treningsavgiften, ikke nøl med å ta kontakt med styret eller administrasjonen. Ingen skal stå utenfor håndball fordi man sliter med å betale avgiften!

Ingen søskenmoderasjon.

© Elverum Håndball Yngres.