Vi i Elverum Håndball yngres avdeling ønsker å skape et trygt og godt idrettsmiljø, blant annet fokusert på sunne og gode holdninger. Som foreldre er det viktig å fremstå som gode eksempler på nettopp dette.
Foreldre med engasjement er en forusetning for å drive organisert barneidrett. Av og til skjer det at engasjementet blant foreldre går over streken og fører til uønsket oppførsel mot spillere, ledere og dommere.

Derfor har klubben valgt å ta i bruk noen regler som foreldre oppfordres til å følge:


1. Møt fram til kamp

- barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen
- ikke bare dine kjente

3. Oppmuntre i medgang og motgang
- ikke gi kritikk

4. Respekter lagleders bruk av spillere
- ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder
- ikke kritiser hans/hennes avgjørelser

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta
- ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende
- ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr
- ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør
- ta initiativ til årlig foreldremøte for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller håndball
- ikke du

 
© Elverum Håndball Yngres.