Basar 

Lagene gis tillatelse etter lotteribestemmelsene https://lottstift.no/nb/lotteri-og-bingo/ulike-typer-lotteri/basar/. Inntektene skal gå til lagets hovedkasse og ikke den enkelte spiller. Klubbens merke kan benyttes, men det skal merkes hvilket lag som inntektene går til. 

Dugnader 

Lagene kan utføre dugnader til inntekt for laget. Det tillates å ha typiske fellesdugnader der hele laget deltar og inntekt går til lagets hovedkasse og mer individuelle dugnader der inntekten øremerkes spilleren som gjennomfører dugnaden. Det er viktig å legge opp dugnader "lystbetont" og huske at det ikke er tillatt å pålegge noen dugnad. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/dugnad/

Salg av effekter 

Klubben legger ikke opp til felles salg organisert av klubben. Lagene tillates å gjennomføre ulike salg av artikler som toalettpapir, julekort osv. Klubbens logo kan ikke benyttes på det som selges uten spesifikk avtale, men plakater ifm salget er tillatt.

© Elverum Håndball Yngres.