Elverum Håndball

Elverum Håndball

Tuesday, 28 November 2017 21:45

Grasrotandelen

Vil du gi din støtte til Elverum Håndball Yngres avdeling?

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Elverum Håndball hvor grasrotmidlene går uavkortet til Yngres avdeling.

Så langt i år (2/9-2018) er statusen:

Antall spillere: 712

Generert hittil i år: 248 027,39

For å knytte deg til oss søker du oss opp på Norsk Tipping sin side her, eller meld fra hos din kommisjonær. Du kan når som helst bytte grasrotmottaker.

ELVERUM HÅNDBALL

Org.nr: 980 549 364
St. Olavs gate 8
2414 ELVERUM

Tuesday, 28 November 2017 21:44

Vaktinstruks for kiosk - Terningen Arena

Forberedelser:
Kioskvakt tar med påsmurte baguetter/rundstykker eller tilsvarende. Dette gjelder bare Yngres sine kamper
Er det pølser og lomper i kjøleskapet er det bare å selge disse.

Ved fremmøte:
Ta kontakt med hallansvarlig slik at du får kioskkasse og nøkkel til lager. Lager er første dør til venstre v/inngang til hallen. OBS: Kiosk består av 3 lave deler som formes til en hestesko når den er ferdig oppsatt. Alt du trenger, sjokolade, kaffe, filter etc, unntatt kjølevarer finner du i disken. I tillegg kjører dere ut en bruskjøler med kald drikke. De tre høye kioskene skal IKKE brukes på yngres arrangement. Kaffekanner/pølsekoker etc finner dere i hyllene.
Instruks og prisliste ligger i øverste skuff.

Kioskkasse:
Denne får du av hallansvarlig. Ansvarlig for billettkassen skal låne kr. 200,- fra kioskkassen ved oppstart. Påse at disse blir tilbakebetalt før du gjør opp kioskkassa.

Dommere:
Brus/vann: Hver dommer kan få en flaske gratis. Dommere skal IKKE ha utlevert øvrige varer gratis som sjokolade, pølse eller andre varer som det koster å kjøpe inn. De kan derimot få en gratis kake og kaffe.

Ved endt vakt:
Kiosken kan avsluttes ved start 2. omgang i siste kamp for dagen, og skal være avsluttet senest 15 minutter etter at siste kamp er avsluttet.

Oppgjør av kioskkasse:

Kioskvakt skal sammen med hallansvarlig gjøre opp kioskkassen.

Dommere skal ha oppgjør for dømmingen fra kioskkassen.

Oppgjør utbetales kontant ved innlevering av utfylt og signert dommerregning. Husk å signere ved utbetaling og behold papirversjonen som skal følge kasseoppgjøret.

Opprydding:
Utstyr: Alt utstyret skal vaskes og ryddes på plass slik at det er i orden til neste vakt.

Ferskvarer:
Varer som blir til overs skal settes i bruskjøleskap.

Hallen: Den skal ryddes for søppel og tomflasker.

Søppel:
Søppel skal kastes i søppelkassene i hallen (disse står rett utenfor lager)

Mangler:
Skulle det være mangler eller noe gå i stykker, så må du legge igjen en beskjed i kontaktkassa.

Tuesday, 28 November 2017 21:43

Vaktinstruks for kiosk - Elverumshallen

Forberedelse: Hver kioskvakt tar med 3 liter vaffelrøre. Ved få kamper er det tilstrekkelig at en av kioskvaktene tar med vaffelrøre. Er det pølser og lomper i kjøleskapet er det bare å selge disse.

Ved fremmøte: Ta kontakt med hallansvarlig slik at du får kioskkasse og nøkkel til kiosken.

Kioskkasse: Denne får du av hallansvarlig. Ansvarlig for billettkassen skal låne kr. 200,- fra kioskkassen ved oppstart. Påse at disse blir tilbakebetalt før du gjør opp kioskkassa.

Inne i kiosk: Det henger egen kioskinstruks i kiosken. Instruksen regulerer hva du skal gjøre og hvordan.

Dommere:
Brus/vann: Hver dommer kan få en flaske gratis. Dommere skal IKKE ha utlevert øvrige varer gratis som sjokolade, pølse eller andre varer som det koster å kjøpe inn. De kan derimot få en gratis vaffel og kaffe.

Ved endt vakt:
Kiosken kan avsluttes ved start 2. omgang i siste kamp for dagen, og skal være avsluttet senest 15 minutter er at siste kamp er avsluttet.

Dommere skal ha oppgjør for dømmingen fra kioskkassen.

Oppgjør utbetales kontant ved innlevering av utfylt og signert dommerregning. Husk å signere ved utbetaling og behold papirversjonen som skal følge kasseoppgjøret.

OPPRYDDING:
Utstyr: Alt utstyret skal vaskes og ryddes på plass slik at det er i orden til neste vakt.

Ferskvarer: Varer som blir til overs skal settes i kjøleskap/bruskjøleskap.

Hallen: Den skal ryddes for søppel og tomflasker.

Søppel: Søppel skal kastes i søppelkassene ved inngang til hallen.

Mangler: Skulle det være mangler eller noe gå i stykker, så må du legge igjen en beskjed i kontantkassa.

Låsing: Husk å låse begge dørene inn til lageret, samt dørene inn til kiosken.

Tuesday, 28 November 2017 21:42

Vaktinstruks for sekretariat

INSTRUKS FOR SEKRETARIAT
Bemanning:
Sekretariatet skal være satt sammen av minimum to personer. Den ene skal ha ansvar for tidtaking og måltavle, mens den andre skal ha ansvar for høyttaler og skriving.
Spesielt ved Isbjørnserie: 1 tidtaker som også har ansvar for høyttaler, og minimum 3 sekretærer – 1 per bane med ansvar for måltavle og skriving.
Utstyr: (hentes i samarbeid med hallansvarlig)

Kamp- og konkurransereglement

Rutiner ifm kamp og resultatregistrering, se oppdatert info fra forbundet:
www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/

Terningen Arena: Hallansavarlig henter en boks på Beredskapssentralen. Denne inneholder det du trenger.
Elverumshallen: Ta kontakt med hallansvarlig eller vaktmesteren. Han vil låse ut tidtakerutstyr. Hallansavarlig henter en boks på Beredskapssentralen.
Elvishallen: Ta kontakt med hallansvarlig eller vaktmesteren. Han vil låse ut tidtakerutstyr. Hallansavarlig henter en boks på Beredskapssentralen.


Følgende utstyr skal være på plass i boksen i alle haller:
Kamprapporter for dagens kamper, instrukser, kampreglement, dommerregninger, fløyte, timeout-kort og skrivesaker. Lapper til merking av garderobe.

Gjennomføring:
Utstyr: Det må settes frem nødvendig utstyr, inkl innbytterbenker på begge sider av sekretariatet. Husk å legge et timeoutkort (grønn) på begge sider.
Kontroller klokka, sirene og eventuell mikrofon før kampstart (klokka skal telle oppover).
Kamprapporter:
Før kamp: Sørg for at lagene får aktuell kamprapport for utfylling i god tid før kampstart.
Kontroller lagenes utfylling av kamprapportene: lagoppstilling, ansvarlig lederes underskrift og deltakernes fødselsdata. Presenter lag med spillere og dommere over høyttaleren før start.
Underveis:
Noter mål, advarsler, utvisninger, diskvalifikasjoner og evt. utelukkelser.
Noter tid for utvisninger, - hvilke spillere det gjelder og sørg for at de kommer ut på banen igjen til rett tid.
Opplys publikum om det som skjer underveis.
Noter pauseresultat
Etter kamp: Noter sluttresultat, samt seirende lag på kamprapporten. Resultatet registreres via Min Håndball appen når kampen er spilt. Det er dommere, Lagleder og Trenere som kan registrere resultatet for kampen, samt endre om resultatet er feil (frem til at resultatet er godkjent i systemet).

Les hele denne beskrivelsen rundt registrering på https://minidrett.nif.no og registrering på appen.
www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/minhandball/
Siste vakt samler dagens kamprapporter. De legges tilbake i permen sammen med kopi av dommerregning (disse får du i kiosken).
Ved isbjørnserien: Pass på at spillelistene er korrekt utfylt og skriv på de aktuelle kampene. Skriv gjerne respin nr ved siden av kampene på skjemaet. Banesekretariatene fyller ut resultatene ved kampslutt og hovedsekretariatet, resultater skal ikke registreres.

Diverse:
Tidtaker: Sjekk kampens varighet i på www.handball.no/system/kamper/. Sørg for at tidsskjemaet holdes og at kampene starter til rett tid.
Betjene måltavla. Førstnevnte lag er hjemmelag og skal sitte til venstre for sekretariat.
Sørg for å starte og stoppe klokka til rett tid. Dersom dommeren blåser tre ganger i fløyta og holder den ene håndflata oppå den andre hånds fingertupper, skal klokka stanses. Sørg for god øyekontakt med banedommer så du får startet klokka til rett tid igjen.
Sørg for at omgangene slutter til rett tid (bruk fløyte dersom sirena ikke virker).
Felles: Hjelp dommerne med riktig innbytte og rett antall spillere på banen til enhver tid.
Sist oppdatert mandag 22 okt 2016

Tuesday, 28 November 2017 21:33

Vaktinstruks for kiosk - Elvis

INSTRUKS FOR KIOSK - ELVIS

Forberedelser: Kioskvakt tar med langpannekake/påsmurte rundstykker/baguetter /ferdig stekte vafler eller tilsvarende

Er det pølser og lomper i kjøler er det bare å selge disse.

Ved fremmøte:

Ta kontakt med hallansvarlig slik at du får kioskkasse og nøkkel til tralle. Instruks og prisliste ligger i tralle.

Kioskkasse:

Denne får du av hallansvarlig. Ansvarlig for billettkassen skal låne kr. 200,- fra kioskkassen ved oppstart. Påse at disse blir tilbakebetalt før du gjør opp kioskkassa.

Dommere:
Brus/vann: Hver dommer kan få en flaske gratis. Dommere skal IKKE ha utlevert øvrige varer gratis som sjokolade, pølse eller andre varer som det koster å kjøpe inn. De kan derimot få en gratis vaffel og kaffe.

Ved endt vakt:
Kiosken kan avsluttes ved start 2. omgang i siste kamp for dagen, og skal være avsluttet senest 15 minutter etter at siste kamp er avsluttet.

Oppgjør av kioskkasse:

Kioskvakt skal sammen med hallansvarlig gjøre opp kioskkassen.

Dommerregninger:

Dommere skal ha oppgjør for dømmingen fra kioskkassen. Oppgjør utbetales kontant ved innlevering av utfylt og signert dommerregning.

Opprydding:
Utstyr: Alt utstyret skal vaskes og ryddes på plass slik at det er i orden til neste vakt.

Ferskvarer: Varer som blir til overs skal settes i kjøler.

Hallen: Den skal ryddes for søppel og tomflasker.

Søppel: Søppel skal kastes i søppelkassene i hallen.

Mangler: Skulle det være mangler eller noe gå i stykker, så må du legge igjen en beskjed i kontaktkassa.

Tuesday, 28 November 2017 21:22

Vaktinstruks for billetør

INSTRUKS FOR BILLETØR.

Instruksen er felles for alle haller.

 

Kasse: Hentes i kiosken 
Vekslepenger kr. 200,- lånes fra kioskkassen (anbefales at det tas ut 150,- kr i mynt og 1 femtilapp). 
Billettøren møter senest 1 time før første kamp.
Billettpriser for sesongen 2017 - 2018
• Voksne kr. 50,- 
• Barn 7 – 15 år kr. 20,-
• Barn under 7 år Gratis
• Familie (2 voksne & 2 barn) kr 120,-
Trenere, lagledere, styremedlemmer og spillere i Elverum Håndball Yngres skal ikke løse billett.
Det benyttes datostempler istedenfor billetter. Husk å stille inn riktig dato!
Billettsalget avsluttes etter pause i siste kamp. Det gis ingen form for redusert billett mot slutten av dagen.
Billettøren skal, i samarbeid med hallansvarlig, telle opp billettinntektene, samt levere penger og kasse til kioskvakten i respektiv hall (husk å trekke ut 200,- som du startet opp med). 
Kioskvakten vil påføre billettsalget på oppgjørsskjema for kiosken.

Tuesday, 28 November 2017 20:58

Vaktinstruks for hallansvarlig

INSTRUKS FOR HALLANSVARLIG


Instruksen gjelder for alle haller. Hallansvarlig er EHY sin ansvarlige representant under arrangementet.
1. Hallansvarlig
Hallansvarlige funksjonen er den som er ansvarlig for alt som skjer i hallen. Vedkommende er en av 2-3 personer pr lag som er gitt egen opplæring av EHY.

2. Hallkasse:
Du skal hente en plastboks som inneholder kioskkasse, kamprapporter oppgjørsskjema og ellers alt dere trenger for aktuell hall på Beredskapssentralen (Kirkeveien). Kassen oppbevares i eget skap i gangen, og hallansvarlige har fått kode til låsen ifm opplæring. Den som henter kassen må ha med ID og legitimere seg for å slippe inn ytterdøren.
Ved retur av boksen etter endt dugnad skal konvolutten med kasseoppgjørsskjema og overskudd legges i egen låst «postkasse» som er festet på stålskapet.

3. Oppmøte:
Møte opp i god tid slik at hallen er åpen for lagene senest en time hallen før første kamp for å klargjøre til arrangementet sammen med øvrige vakter, samt sjekk at alle vaktene er på plass. Gi informasjon/opplæring til vaktene som har behov for det. Merk garderober.

4. Haller
Terningen Arena: 
Egen opplæring skal være gitt ved kamper i TA. Det skal ved 3 eller flere kamper skrives plakat for opphenging ved inngang til hallen. Hallansvarlig og sekretariat må selv sette opp tidtakerutstyr og speakeranlegg. Instruksjonsvideo finnes online.

Elverumshallen: 
Ta kontakt med vaktmesteren. Han vil låse ut tidtakerutstyr og speakeranlegg og hjelpe til å sette opp dette. Det skal ved 3 eller flere kamper skrives plakat for opphenging ved inngang til hallen.

Elvishallen: 
Ta kontakt med vaktmesteren som vil låse ut tidtakerutstyr og speakeranlegg og være med å sette opp dette. Det skal ved 3 eller flere kamper skrives plakat for opphenging ved inngang til hallen.

5. Utstyr i plastboksen: 
Perm med forhånds utfylte kamprapporter for dagens kamper, kampprogram, instruks, kampreglement, dommerregninger, fløyte, timeout-kort og skrivesaker. Er det endringer på kampene slik at kamprapport ikke stemmer finnes blanke rapporter i permen.

6. Sørge for at kampene starter når den skal, slik at forsinkelser unngås. Følg opp vaktskifter.

7. Være tilgjengelig på telefon mens arrangementet pågår for å løse eventuelle problemer som oppstår.

8. Ved arrangementets slutt:
Være til stede i hallen, og følge opp arbeidet med de ulike oppgjørene. Billett- og kioskkasse kan avsluttes etter pause (start 2. omgang) i siste kamp for dagen.
Alt skal være ryddet senest 15 minutter etter den siste kampens slutt. Viktig da vi må betale overtid for vaktmester hvis vi går over tiden.

9. Billettkasse: 
Gjøre opp billettkasse sammen med billettør. Penger legges over i oppgjørskonvolutt og føres i oppgjørsskjema.

10. Kiosk-kasse: 
Gjøre opp kioskkasse sammen med kioskvaktene. Penger og evt oppgjør bankterminal legges over i oppgjørskonvolutt sammen med oppgjørsskjema.

11. Kamprapporter:
- Kontroller at ferdigutfylte kamprapporter med signatur fra dommere legges i permen. 
- Kontroller at resultatene er registrert i henhold til rutine (via Handball appen).

12. Dommerregninger: 
- Kontroller at de er signert av dommer. 
- Hvit del skal ligge sammen med kasseoppgjør i konvolutt. 
- Rosa del skal legges tilbake i permen. 
- Hvis dommere har med egen versjon må det alltid ligge en i konvolutten. 
- Hvis det mangler penger til utbetaling kan det skrives ned kontonummer til dommer så kan Yngres betale ut på konto. 
- Det skal IKKE betales ut slik at det blir for lite veksel igjen i kassen!

Monday, 27 November 2017 20:40

Hjem

Elverum Håndball Yngres (EHY) er en av de tre gruppene under Elverum Håndball, som forøvrig består av gruppene herrer og damer. Vi er rundt 100 voksne i sving med ulike oppgaver, og har passert 500 aktive spillere. Våre aktiviteter er i tråd med den overordnede retningen som legges i Elverum Håndball med godt samarbeid mellom gruppene Yngres, Damer og Herrer, der fokus er klubben vår! Denne stoltheten av å være en del av Elverum Håndball bygges videre gjennom vår måte å stå fram på. Vi har et godt innarbeidet verdigrunnlag og sportslige føringer for våre trenere, ledere og spillere og vi viser et stort engasjement på trening og i kamp, både på tribunen og banen. EHY står for bredden som skal skape toppen senere!

Monday, 27 November 2017 19:30

Sparebanken Østlandet

Monday, 27 November 2017 19:30

Eidsiva

Page 5 of 6
© Elverum Håndball Yngres.