Tuesday, 28 November 2017 21:42

Vaktinstruks for sekretariat

Written by
Rate this item
(2 votes)
INSTRUKS FOR SEKRETARIAT
Bemanning:
Sekretariatet skal være satt sammen av minimum to personer. Den ene skal ha ansvar for tidtaking og måltavle, mens den andre skal ha ansvar for høyttaler og skriving.
Spesielt ved Isbjørnserie: 1 tidtaker som også har ansvar for høyttaler, og minimum 3 sekretærer – 1 per bane med ansvar for måltavle og skriving.
Utstyr: (hentes i samarbeid med hallansvarlig)

Kamp- og konkurransereglement

Rutiner ifm kamp og resultatregistrering, se oppdatert info fra forbundet:
www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/

Terningen Arena: Hallansavarlig henter en boks på Beredskapssentralen. Denne inneholder det du trenger.
Elverumshallen: Ta kontakt med hallansvarlig eller vaktmesteren. Han vil låse ut tidtakerutstyr. Hallansavarlig henter en boks på Beredskapssentralen.
Elvishallen: Ta kontakt med hallansvarlig eller vaktmesteren. Han vil låse ut tidtakerutstyr. Hallansavarlig henter en boks på Beredskapssentralen.


Følgende utstyr skal være på plass i boksen i alle haller:
Kamprapporter for dagens kamper, instrukser, kampreglement, dommerregninger, fløyte, timeout-kort og skrivesaker. Lapper til merking av garderobe.

Gjennomføring:
Utstyr: Det må settes frem nødvendig utstyr, inkl innbytterbenker på begge sider av sekretariatet. Husk å legge et timeoutkort (grønn) på begge sider.
Kontroller klokka, sirene og eventuell mikrofon før kampstart (klokka skal telle oppover).
Kamprapporter:
Før kamp: Sørg for at lagene får aktuell kamprapport for utfylling i god tid før kampstart.
Kontroller lagenes utfylling av kamprapportene: lagoppstilling, ansvarlig lederes underskrift og deltakernes fødselsdata. Presenter lag med spillere og dommere over høyttaleren før start.
Underveis:
Noter mål, advarsler, utvisninger, diskvalifikasjoner og evt. utelukkelser.
Noter tid for utvisninger, - hvilke spillere det gjelder og sørg for at de kommer ut på banen igjen til rett tid.
Opplys publikum om det som skjer underveis.
Noter pauseresultat
Etter kamp: Noter sluttresultat, samt seirende lag på kamprapporten. Resultatet registreres via Min Håndball appen når kampen er spilt. Det er dommere, Lagleder og Trenere som kan registrere resultatet for kampen, samt endre om resultatet er feil (frem til at resultatet er godkjent i systemet).

Les hele denne beskrivelsen rundt registrering på https://minidrett.nif.no og registrering på appen.
www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/minhandball/
Siste vakt samler dagens kamprapporter. De legges tilbake i permen sammen med kopi av dommerregning (disse får du i kiosken).
Ved isbjørnserien: Pass på at spillelistene er korrekt utfylt og skriv på de aktuelle kampene. Skriv gjerne respin nr ved siden av kampene på skjemaet. Banesekretariatene fyller ut resultatene ved kampslutt og hovedsekretariatet, resultater skal ikke registreres.

Diverse:
Tidtaker: Sjekk kampens varighet i på www.handball.no/system/kamper/. Sørg for at tidsskjemaet holdes og at kampene starter til rett tid.
Betjene måltavla. Førstnevnte lag er hjemmelag og skal sitte til venstre for sekretariat.
Sørg for å starte og stoppe klokka til rett tid. Dersom dommeren blåser tre ganger i fløyta og holder den ene håndflata oppå den andre hånds fingertupper, skal klokka stanses. Sørg for god øyekontakt med banedommer så du får startet klokka til rett tid igjen.
Sørg for at omgangene slutter til rett tid (bruk fløyte dersom sirena ikke virker).
Felles: Hjelp dommerne med riktig innbytte og rett antall spillere på banen til enhver tid.
Sist oppdatert mandag 22 okt 2016

Read 5677 times Last modified on Friday, 05 January 2018 14:51
© Elverum Håndball Yngres.