Hodeskader

For hodeskader gjelder det alltid at : «Er du i tvil? -  ta en hvil!»

Ved tvil om det er hjernerystelse bør en behandle det som hjernerystelse. Ved bekymring for mer alvorlige hodeskader skal man kontakte lege/legevakt/113.

Hjernerystelser forårsakes typisk av direkte salg mot hodet, ansiktet, nakken, eller mot et annet sted av kroppen hvor kraften fra slaget forplanter seg til hodet.

Hjernerystelse resulterer typisk i raskt innsettende endringer i hjernens funksjon slik som bevissthet og orienteringsevne.

Hjernerystelse og bevissthetstap:

Bevissthetstap < 1 min:

  • Liten/ingen sammenheng med andre symptomer
  • Liten/ingen sammenheng med varighet av plagene

Bevissthetstap > 1min

  • Sterkt assosiert med mer alvorlige skader
  • Mindre assosiert med varighet av plagene

Idretten har i fellesskap kommet fram til prinsipper for vurdering av hodeskader.

Til grunn for vurdering av hodeskader ligger følgende metoder:

                SCAT3 nå erstattet av CRT5 og child SCAT3

http://skadefri.no/globalassets/documents/scat5/concussion-recognition-tool-5_nor.pdf

 

Ved hodeskade skal en vurdere utøveren der utøveren er. Bevisstløse flyttes først etter at nakken er sikret med stiv nakkekrage. For bevisste utøvere gjør en den initiale vurderingen der utøveren er før en kan flytte utøver til sidelinjen for videre ivaretakelse.

For bevisste utøvere er Maddocks spørsmål nyttige. Disse finner i SCAT og CRT5.

Maddocks spørsmål:

                1 – Hvilken bane er vi på?

                2 – Hvilket lag spiller vi mot i dag?

3 – Hvilken omgang er det?

                4 – Hvor lang ut i omgangen er vi kommet?

                5 – Hvilket lag scoret det siste målet?

                6 – Hvilket lag spilte vi mot sist?

                7 – Vant vi forrige kamp?

Etter hjernerystelse blir 80-90% bra i løpet av 7-10 dager. Det er viktig å få kjennskap til om utøveren har hatt hjernerystelser tidligere også, da dette kompliserer forløpet. Søk råd hos fastlege/sykehuslege.

Retur til trening kan vurderes etter følgende prinsipper:

                1 - Når symptomene er borte begynner en med lette aerobe øvelser

                2 - Teknisk idrettsrelatert trening

                3 – Vanlig trening uten fysisk kontakt

                4 – Full trening

                5  - full aktivitet

                Hvert trinn tar ett døgn. Hvis symptomene kommer tilbake går en tilbake til forrige trinn. Forutsetningen for å ta neste trinn er å klare forrige trinn tuen at symptomer kommer tilbake.

 

© Elverum Håndball Yngres.